Toetused

Põimagregaat Carrier L 625 (randaal) ostmine  
Kivikoristaja Kivi-Pekka K6 ostmine  

Pühaoru talu põllumajanduslik tegevus liigub täppisviljeluse ja tehnoloogia arengu suunas. Automaatne roolimissüsteem võimaldab veelgi täpsemalt ja optimaalsemalt teostada taimekasvatustöid (väetamine, taimekaitse jne). Süsteemi kasutamisega vähenevad ülekatted väetamisel ja taimekaitsetööde tegemisel ning see aitab kaasa loodushoidlikumale majandamisele.